22 juli 2024

Turistföreningen Visit Valdemarsvik

Turistföreningen Visit Valdemarsvik har arbetat sedan 1996 med att utveckla och marknadsföra destinationen och turistkommunen Valdemarsvik.

Turismen är Valdemarsviks viktigaste näring
För Valdemarsviks kommun är turismen en mycket viktig näring och de flesta företag är mer eller mindre turistföretagare. Vi hoppas att vi kan bli ännu starkare som opinionsbildare och utvecklare av turismen och det gör vi med flera och starkare medlemmar, som hjälper föreningen i detta arbete genom att ge bra idéer och impulser.

Marknadsföring och information
Visit Valdemarsvik har sedan 2020 tryckt och gett ut en turistkarta i pappersform med turistisk information.
Visit Valdemarsvik marknadsför även destinationen Valdemarsvik i olika tidningar och på sociala medier.

Arrangemang
Visit Valdemarsvik arrangerar egna evenemang eller är med som medarrangör.
2023 arrangerade föreningen Jul i Viken och Ljuspromenad på nyårsafton samt stod med medarrangör av Ut o Njut i Gryt.
2024 planerar vi att bl.a. arrangera Påskmys i Viken, Julmys i Viken och Ljuspromenad på nyårsafton samt vara medarrangör av Kultur & Skördefest.
Nytt för 2024 är att Visit Valdemarsvik tar över arrangemanget Oktobermarknad i Valdemarsvik.

Stötta lokala företag
Visit Valdemarsvik arbetar fortlöpande med att stötta våra lokala företag, främst inom turism och handel.
– Digitalt presentkort.
– Papperspresentkort för kommunanställda.
– Kvittotävlingar under sommaren och inför jul.
– Projekt för att utveckla handeln i kommunen.

Logotyp Turistföreningen Visit Valdemarsvik

Kommande evenemang Visit Valdemarsvik